Novela oceňovací vyhlášky č. 434/2023 Sb.

Vyšla novela oceňovací vyhlášky č. 434/2023 Sb.

Aktualizace programu NEMExpress AC s novelami č. 434/23 Sb. a č. 351/23 Sb. a daty Malého lexikonu obcí ČR
ke stažení zde

Byla uveřejněna Sbírce zákonů částce 197 dne 29. prosince 2023 s platností od 1. ledna 2024.

Přehled změn v novele č 434/2023 Sb.
Hodnota koeficientu inflace Ki v průměru narostla o +8.66 %, detailní srovnání zde.
Výchozí jednotkové ceny stavebních pozemků vzrostly v průměru o +78 % detailní srovnání zde.
Výchozí jednotkové ceny rodinných domů vzrostly v průměru o +48 % detailní srovnání zde.
Výchozí jednotkové ceny bytů narostly o +47 % detailní srovnání zde.
Výchozí jednotkové ceny chat narostly o +56 % detailní srovnání zde.
Výchozí jednotkové ceny garáží rostly průměrně o +20 % detailní srovnání zde.
Rozšiřuje se seznam BPEj a dochází k drobné úpravě O-znaků pro stavební pozemky.
U výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin se mění seznamy typů pozemků dle HPKJ.

Od 1.1.2024 platí také novela č. 351/2023 Sb. s cenami nebonitonovaných pozemků, a nové údaje o počtu obyvatel dle Malého lexikonu obcí ČR.