NEMExpress AC

Program NEMExpress AC – řešení, které se stalo standardem

Ceník a objednávka  Ke stažení

Program poskytuje všem uživatelům dokonalý komfort při každodenní práci a samozřejmostí je vysoká kvalita výsledných dokumentů. Je za tím více než 30 let zkušeností v problematice oceňování nemovitostí a ve vývoji software pro tuto oblast. Firma PLUTO-OLT také tradičně úzce spolupracuje s našimi uživateli, a právě na základě jejich námětů a připomínek je program neustále upravován a vylepšován.

Metodiky pro ocenění

Metodiky ocenění

Program umožňuje provádět úřední oceňování dle zákona č. 151/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek počínaje vyhláškou č. 128/1984 Sb. až po současnou platnou vyhlášku č. 337/2022 Sb., obsahuje metodiku pro stanovení obvyklé ceny, tržní hodnoty, metodiku pro výpočet Směrné hodnoty nemovitých věcí pro daňové účely, metodiku pro stanovení Obvyklého nájemného, Odborné vyjádření k ceně a metodiku pro určení hodnoty obydlí pro Insolvenční řízení

Nástroje

Kontextová nápovědaSoučástí je celá řada podpůrných nástrojů usnadňující a zrychlující uživatelům jejich rutinní práci. Uživatelé mají k dispozici kompletní kontextové nápovědy se zněním oceňovacích vyhlášek, a to včetně všech příloh, Znalecký deník – jednoduchý a přehledný nástroj pro elektronickou evidenci znaleckých posudků s možností přebírání dat z posudků a možností tisku výsledného ročního přehledu, jednoduchý a elegantní nástroj pro hromadnou úpravu stáří, např. při přecenění dříve vytvořeného posudku. Každý textový editor s popisem samozřejmě také automaticky kontroluje pravopis.

Uživatelské databáze

Editor vybaveníLíbí-li se Vám některý použitý text či popis, jednoduše si jej můžete uložit do Zásobníku textů pro příští použití. Po naplnění zásobníku vlastními texty je pak zpracování popisů v novém posudku či odhadu otázkou několika minut. Program také obsahuje Editor konstrukcí pro stanovení K4 – základní typy konstrukcí jsou součástí instalace, manuálně přidané se zapamatují pro příští použití. Pracujete-li pro stejné subjekty, lze je jednoduše uložit do Databáze objednavatelů.

Načítání dat z realitních portálů

Realitní portályProgram umí jednoduše načíst do odhadu do porovnávací metody jednotlivé porovnávací nemovitosti přímo z internetových realitních portálů. Jedná se o realitní portály SREALITY.CZ, BEZREALITKY.CZ, REALITY.CZ, REAL.IDNES.CZ, CESKEREALITY.CZ, REALITYMORAVA.CZ a POZEMKY.CZ. Zde si najdete příslušnou nemovitost a na dvě kliknutí můžete vybranou nemovitost přidat do odhadu.

Načítání dat z LV z Katastru nemovitostí

Načítání z KN pozemkyProgram umí načítat data přímo z Katastru nemovitostí. Po zadání katastrálního území a čísla Listu vlastnictví lze jednoduše jedním kliknutím načíst kompletní údaje z Katastru nemovitostí o všech pozemcích na vybraném LV, včetně výměr, druhu pozemku a jednotlivých BPEJ. Obdobně lze z LV získat seznam jednotlivých vlastníků a jednoduše je přenést je do posudku či odhadu.

Lexikon obcí

Lexikon obcíSoučástí programu je i Lexikon obcí. Ten obsahuje seznam všech obcí, částí obcí, katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, s dostupnými údaji o vybavenosti obce, údaji o sousedství jednotlivých obcí a katastrálních území. Údaje jsou pravidelně aktualizovány a je možné dohledat data již od roku 2001.

Stavební kalkulačka

Stavební kalkulačkaPři zadávání výměr a obestavěných prostor je často potřeba vypočítat povrchy a hlavně objemy různých útvarů. K tomu je k dipozici kalkulačka se stavebními výpočty ploch a objemů těles. Kromě běžných geometrických tvarů obsahuje také vzorce pro různé typy střech, soustavy střech a také například výpočet objemu rotačního hyperboloidu – chladící věže.

Možnosti úpravy výsledných dokumentů

PřílohyPři sestavování výsledných dokumentů můžete zvolit z několika sad šablon. Výrazně tabulkové, konzervativní nebo tabulkové s decentním rámováním. Samozřejmostí je volba hlavního fontu výsledného dokumentu. Součástí výsledných dokumentů bývá velké množství příloh. Fotogalerie, naskenované LV, výpisy z KN, snímky map lze jednoduše a přehledně zadat do příslušného nástroje, který umí také pracovat se skenerem i schránkou a upravovat jednotlivé fotografie.

Požadavky na počítač

Program NEMExpress AC nabízíme výhradně pro operační systémy Windows, a bude bez problémů běžet na počítačích s operačním systémem Windows 11, 10, 8 a 7.