Ceník a objednávka programu NEMExpress AC

Roční licence (od zakoupení) bez DPH DPH 21% včetně DPH
Základní modul programu NEMExpress 2 000,00 Kč 420,00 Kč 2 420,00 Kč
Zjištěná cena (vyhláškové oceňování) od vyhl. č. 128/84 Sb. po současnou platnou vyhlášku 2 600,00 Kč 546,00 Kč 3 146,00 Kč
Modul pro tržní oceňování – Obvyklá cena, Tržní hodnota (Obecná metodika), Odborné vyjádření k ceně a Místně obvyklé nájemné 2 000,00 Kč 420,00 Kč 2 420,00 Kč
Databáze porovnatelných nemovitostí VALUO START do 25 odhadů měsíčně 2 500,00 Kč 525,00 Kč 3 025,00 Kč
Databáze porovnatelných nemovitostí VALUO EXPERT do 100 odhadů měsíčně, data Katastru nemovitostí 5 000,00 Kč 1 050,00 Kč 6 050,00 Kč
Měsíční licence bez DPH DPH 21% včetně DPH
Základní modul programu NEMExpress 200,00 Kč 42,00 Kč 242,00 Kč
Zjištěná cena (vyhláškové oceňování) od vyhl. č. 128/84 Sb. po současnou platnou vyhlášku 260,33 Kč 54,67 Kč 315,00 Kč
Modul pro tržní oceňování – Obvyklá cena, Tržní hodnota (Obecná metodika), Odborné vyjádření k ceně a Místně obvyklé nájemné 200,00 Kč 42,00 Kč 242,00 Kč

V licenčním poplatku je zahrnuta licence k užívání programu na jeden rok, bezplatné zasílání aktualizací a nových verzí programu, včetně případné změny cenového předpisu, podpora uživateli prostřednictvím horké linky a provoz informačního serveru na internetu.

Licence na osobu se uděluje pouze pro fyzické osoby a umožňuje užívání programu výhradně osobou, jíž je licence udělena na max. 3 počítačích současně.
Licence na počítač umožňuje užívání programu na jednom počítači libovolnou osobou, pověřenou vypracováním posudku držitelem licence.

Systém slev:

  • Při přechodu od konkurenčního programu pro vyhláškové oceňování poskytujeme slevu 50 % z licenčního poplatku pro první rok. Tuto slevu může každý uživatel uplatnit pouze jednou (Sleva se poskytuje při předložení kopie smlouvy o užívání předchozího programu nebo dokladu o zaplacení – kopie faktury nebo paragonu).
  • Sleva za Základní modul programu NEMExpress ve výši 2.420,- Kč za dokoupení programu NEMExpress (pro bankovní účely).
  • V případě doporučení od uživatele programu NEMExpress AC obdržíte slevu 5 %. Současně 5 % slevy obdrží i náš uživatel, který Vás doporučil.
  • Dále je poskytována sleva 5 % za každý rok nepřetržitého užívání programu do max. výše slevy 25 %.

Maximální výše součtu slev na program NEMExpress AC je 50 %.
Ceník je platný od 13. září 2022 do nahrazení novým ceníkem.

Objednávkový formulář
Titul před jménem
Jméno*
Příjmení*
Titul za jménem
Datum narození
Telefon*
E-mail*
Společnost
DIČ
Adresa bydliště nebo sídla
Ulice a č.p.*
Město*
PSČ*
Adresa do posudku u znění znalecké doložky
(pokud je jiná než adresa bydliště, sídla nebo zasílací adresa)
Ulice a č.p.
Město
PSČ
Znalecká doložka
Znění znalecké doložky (text Vám přednastavíme už přímo do programu)
Zasílací adresa
(pokud je jiná než adresa bydliště nebo sídla)
Společnost
Kontaktní osoba
Ulice a č.p.
Město
PSČ
Fakturační adresa
(pokud je jiná než adresa bydliště, sídla nebo zasílací adresa)
Společnost
Ulice a č.p.
Město
PSČ
DIČ
Slevy
Poznámka, kód akce
Doporučil (jméno uživatele)
Název předchozího programu pro vyhláškové oceňování
Příloha pro doložení slevy
Program NEMExpress AC - roční licence od zakoupení bez DPH DPH 21% včetně DPH počet ks
Základní modul programu NEMExpress 2 000,00 Kč 420,00 Kč 2 420,00 Kč
Zjištěná cena (vyhláškové oceňování) od vyhl. č. 128/84 Sb. po současnou platnou vyhlášku 2 600,00 Kč 546,00 Kč 3 146,00 Kč
Modul pro tržní oceňování – Obvyklá cena, Tržní hodnota (Obecná metodika), Odborné vyjádření k ceně a Místně obvyklé nájemné 2 000,00 Kč 420,00 Kč 2 420,00 Kč
Databáze porovnatelných nemovitostí VALUO START do 25 odhadů měsíčně 2 500,00 Kč 525,00 Kč 3 025,00 Kč
Databáze porovnatelných nemovitostí VALUO EXPERT do 100 odhadů měsíčně, data Katastru nemovitostí 5 000,00 Kč 1 050,00 Kč 6 050,00 Kč
Program NEMExpress AC - měsíční licence bez DPH DPH 21% včetně DPH počet ks
Základní modul programu NEMExpress 200,00 Kč 42,00 Kč 242,00 Kč
Zjištěná cena (vyhláškové oceňování) od vyhl. č. 128/84 Sb. po současnou platnou vyhlášku 260,33 Kč 54,67 Kč 315,00 Kč
Modul pro tržní oceňování – Obvyklá cena, Tržní hodnota (Obecná metodika), Odborné vyjádření k ceně a Místně obvyklé nájemné 200,00 Kč 42,00 Kč 242,00 Kč