Vyhláška č. 279/2018 Sb.

Novela Směrné hodnoty – vyhláška č. 279/2018 Sb.
Platnost od 1.1.2019
7.12.2018 byla zveřejněna vyhláška č. 279/2018 Sb., kterou se mění vyhl. č. 419/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.