Vyhláška č. 127/2018 Sb.

Novela Směrné hodnoty – vyhláška č. 127/2018 Sb.
Platnost – část od 1.7.2018, celek pak od 1.1.2019
19.6.2018 vyšla vyhláška č. 127/2018 Sb., kterou se mění vyhl. č. 419/2013 Sb.