Novela oceňovací vyhlášky

Novela oceňovací vyhlášky: Od 1.1.2022 bude platit vyhláška č. 424/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.

Testovací verze program NEMExpress AC s novelou č. 424/2021 Sb.
Stáhnout NEMExpress AC