Novela oceňovací vyhlášky

Novela oceňovací vyhlášky: Od 1.1.2022 platí vyhláška č. 424/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.

Od 1.1.2022 platí také novela vyhlášky č. 453/2021 Sb. s cenami nebonitonovaných pozemků, a nové údaje o počtu obyvatel dle Malého lexikonu obcí ČR.

Aktuální verze programu NEMExpress AC všechny tyto změny již obsahuje.
Stáhnout NEMExpress AC