Novela oceňovací vyhlášky č. 434/2023 Sb.

Od 1.1.2024 bude platit vyhláška č. 434/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku.

V chystané novele narostl koeficient inflace Ki o cca +8 %, výchozí jednotkové ceny stavebních pozemků vzrostly v průměru o +78 %, rodinné domy o +48 %, byty o +47 %, chaty o +56 % a garáže rostly průměrně o +20 %. Rozšiřuje se seznam BPEj a dochází k drobné úpravě O-znaků pro stavební pozemky. U výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin se mění seznamy typů pozemků dle HPKJ.

Od 1.1.2024 bude platit také novela č. 351/2023 Sb. s cenami nebonitonovaných pozemků, a nové údaje o počtu obyvatel dle Malého lexikonu obcí ČR.