Novela oceňovací vyhlášky č. 337/2022 Sb.

Novela oceňovací vyhlášky: Od 1.1.2023 bude platit vyhláška č. 337/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.

Novela přináší novou diferenciační konstantu Dk u ocenění zjednodušených věcných břemen pro podzemní elektrické vedení do 110 kV.

Koeficient inflace Ki narostl o cca +11 %, výchozí ceny pro porovnávací metodu pro stavební pozemky vzrostly v průměru o +23 %, pro rodinné domy o +16 %, byty o +21 %, chaty o +30 % a garáže vzrostly průměrně o +35 %.

Od 1.1.2023 bude platit také novela č. 356/2022 Sb. s cenami nebonitonovaných pozemků, a nové údaje o počtu obyvatel dle Malého lexikonu obcí ČR.

15. prosince 2022:
Aktuální verze programu NEMExpress AC všechny tyto změny již obsahuje.
Stáhnout NEMExpress AC