Novela č. 488/2020 Sb.

Novela oceňovací vyhlášky: Od 1.1.2021 platí vyhláška č. 488/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.

NEMExpress AC aktuální verze s novelou č. 488/2020 Sb.
Stáhnout NEMExpress AC