Novela č. 188/2019 Sb.

Novela oceňovací vyhlášky:  Od 1.8.2019 platí vyhl. č. 188/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.