NEMExpress pro bankovní účely

Program NEMExpress – řešení, které se stalo standardem

Ceník a objednávka  Ke stažení

Program NEMExpress představuje komfortní řešení pro oceňování nemovitostí obvyklou cenou pro potřeby bankovních domů. Program je ideálním pomocníkem pro jakéhokoliv odhadce cen nemovitostí. Program NEMExpress vznikl na počátku roku 2014, kdy reagoval na potřeby vzniklé v návaznosti na změny v novele občanského zákoníku a ve snaze o sjednocení oceňovacích postupů v jednotlivých bankách. Navazuje tak na své úspěšné předchůdce (nabízené jako samostatné aplikace pro jednotlivé banky pod označením např. NEMExpress CS, NEMExpress HB apod.) používané již od roku 2006.

Široké spektrum použití

Program NEMExpress je možné použít pro celou řadu bankovních domů v České republice. Exkluzivně jej využívá pro zpracování odhadů Česká spořitelna a Stavební spořitelna České spořitelny, Waldviertler Sparkasse Bank, Hypoteční banka, ČSOB, ČSOB stavební spořitelna, mBank a Max Banka. Dále program obsahuje metodiky pro ČSOB stavební spořitelnu, Raiffeissen bank, Raiffeisen stavební spořitelnu, Moneta Money bank, Oberbank AG, Air Bank a Banka Creditas. Obsahuje také oceňovací metodiku podle České komory odhadců majetku (ČKOM).

Velké množství typů oceňovaných nemovitostí

predmet-oceneni

Program NEMExpress umožňuje ocenit širokou škálu různých typů nemovitostí počínaje rezidenčními nemovitostmi, jako jsou rodinné domy, samostatné byty a nebytové prostory, přes pozemky, bytové a polyfunkční domy, komerční nemovitosti, konče výrobními areály a developerskými projekty.

Aby bylo užití programu pro odhadce co nejjednodušší, upraví program na základě zadání položek Typ nemovitosti a Typ ocenění (současný stav, novostavba ve výstavbě, rekonstrukce) zadávací formuláře tak, aby pohodlně a efektivně provedl odhadce všemi potřebnými kroky pro ocenění.

Jednoduchá a přesná identifikace předmětu ocenění

Identifikace-nemovitosti

Pro přesnou specifikaci předmětu ocenění (pro banku potencionální zástavy) je k dispozici v programu NEMExpress identifikace nemovitosti, která spolupracuje se službami dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Díky této spolupráci lze z webových služeb dálkového přístupu do katastru nemovitostí získat řadu údajů a zjednodušit tak rutinní činnosti při tvorbě odhadu. Zároveň se tím výrazně eliminují chyby a nepřesnosti ve specifikování předmětu zástavy.

Při využití této služby stačí u např. vlastníka zadat typ osoby (fyzická osoba, právnická osoba nebo SJM) a rodné číslo (případně IČ) a program ověří existenci této oprávněné osoby vůči KN a automaticky z KN načte další užitečné informace jako je jméno, příjmení a celá adresa oprávněné osoby. Obdobně program funguje u všech dílčích nemovitostí (staveb, pozemků, jednotek a práv stavby).

Komfortní uživatelské rozhraní

Komfortni-uzivatelske-rozhrani2

Komfortní grafické uživatelské rozhraní je rozděleno do dílčích logických celků, ve kterých se požadované informace zadávají do přehledných a elegantních formulářů. Významným rysem těchto formulářů je, že dynamicky reagují na zadané údaje a přizpůsobují se podle aktuální situace. Důležitými prvky zvyšující ergonomii programu (příjemné, intuitivní a snadné ovládání) jsou například možnost program rovnocenně ovládat pomocí myši i klávesnice (prostřednictvím kurzorových kláves a nejen klávesou Tab) a fakt, že koncept uživatelského rozhraní umožňuje snadný přechod mezi jednotlivými částmi v procesu ocenění bez ohledu na jejich aktuální stav rozpracovanosti. Zároveň se však celou dobu program stará o bezpečnost Vašich dat a jejich logickou správnost (zejména před generováním odhadu a odesláním odhadu do banky).

To vše jsou prvky, které na programu NEMExpress uživatelé oceňují a které společně dotváří snadné a intuitivní ovládání programu.

Popis nemovitosti

Popis-nemovitosti

Nedílnou součástí kvalitního odhadu je samozřejmě také podrobný popis nemovitosti, jejích vztahů k okolí a vyhodnocení rizik ve vztahu k nemovitosti. Tyto atributy mají v současných odhadech nezastupitelné místo a jsou mnohdy důležitější než samotná stanovená obvyklá cena. Program NEMExpress pro tyto účely poskytuje výkonné nástroje v podobě např. vestavěného textového editoru, umožňující pokročilé formátování textu (obdoba programu MS Word). S vestavěným textovým editorem je svázán Zásobník textů, který umožňuje jednoduše uschovat již jednou napsané opakovatelné texty pro budoucí použití a výrazně tak zkrátit dobu nutnou na zpracování odhadu.

Řadu informací lze velmi pohodlně zadat pouhým výběrem z přednastavených možností. Struktura těchto informací odpovídá požadavkům skupiny pro oceňování nemovitostí při České bankovní asociaci. Na samostatné záložce jsou řešena rizika nemovitosti, které reflektují výrazné změny ve vztahu k nemovitostem dané novým občanským zákoníkem (Od 1.1.2014). Pro snadnou orientaci odhadců je k příslušným rizikům připraveno i znění příslušné části právního předpisu, který se této problematiky týká.

Ocenění nemovitosti

Oceneni

Hodnota nemovitosti se stanovuje obvyklou cenou. Aby bylo možné relevantně stanovit obvyklou cenu pro různé typy nemovitostí je v programu k dispozici možnost ocenění věcnou (nákladovou) hodnotou, porovnávací hodnotou a výnosovou hodnotou. Stanovení věcné hodnoty se provádí na základě obestavěného prostoru (případně podle m2 podlahové plochy u jednotek) a stanovení jednotkové ceny je možné odhadem na základě zkušenosti odhadce, převzít z databáze technicko-hospodářských ukazatelů firem ÚRS Praha a RTS Brno, případně ji stanovit s využitím cenové vyhlášky.

Při ocenění porovnávací či výnosovou metodou program poskytuje varianty plně reflektující požadavky jednotlivých bank a charakteru oceňované nemovitosti. Např. při ocenění výnosovou metodou je u běžných rezidenčních nemovitostí k dispozici výpočet věcnou rentou, u komerční nemovitosti je možné si vybrat ze 4 až 8 způsobů výpočtu výnosové hodnoty.

V rámci jednoho ocenění, lze vytvořit i libovolný počet dohlídek (protokolů o stavu stavby) pro monitorování průběhu výstavby. Všechny protokoly jsou uloženy v rámci jednoho odhadu.

Přílohy odhadu

Prilohy-odhadu

Samozřejmostí musí být u každého odhadu zdokumentování skutečností rozhodných pro vytvoření odhadu v přílohách. Program pro tento účel poskytuje komplexní nástroj, který umožňuje zpracovat text, řadu různých obrazových formátů (JPG, TIFF, BMP atd.) a formát PDF přímo do příloh odhadu s možností editace a volby pořadí. Soubory ve formátu PDF, lze přímo v programu převést na obrázky reprezentující jednotlivé stránky. Kromě toho umožňuje jako samostatné soubory připojit další soubory typu PDF, DOC, XLS a HTML. Program obsahuje řadu šablon, které umožňují jednoduše uspořádat fotografie na stránku včetně popisků. Všechny vkládané soubory se stávají součástí jednoho souboru ocenění, takže jej lze snadno kompletně přenést na jiný počítač. Obrázky je možné vkládat i prostřednictvím schránky, takže lze snadno přenést obrázek např. internetové mapy či nabídky realitní kanceláře do programu. Fotografie a jiné dokumenty lze také do programu vkládat přímo ze skeneru pomocí vestavěné funkce pro skenování.

Vkládané fotografie jsou automaticky upravovány na optimální velikost, aby byla zajištěna kvalita výstupního dokumentu a přitom byl soubor s odhadem co nejmenší. To je obzvlášť důležité při elektronickém odesílání odhadu. K dalším úpravám vkládaných obrázků lze využít vestavěný editor fotografií, pomocí kterého lze provádět všechny běžné úpravy (změna rozměrů, ořez, jas, kontrast) a navíc zde najdete užitečné funkce, kterými můžete vkládat do obrázků značky a šipky, vybarvovat plochy barvou (např. pozemky v katastrální mapě) a zvýrazňovat důležité pasáže textu.

Kvalita výsledného dokumentu

Kvalitni-vzhled-dokumentu

Zpracování celého odhadu a vestavěné textové editory jsou postaveny na standardu RTF formátu, který umožňuje pokročilé formátování dokumentů. Program zvládne v jednom kroku zpracování generovaných výpočtů, vkládaných textů i zpracování příloh v různých formátech, takže výsledný produktem je již kompletní odhad. Celý odhad je pečlivě formátovaný tak, aby již prostý výstup z programu byl ve vysoké kvalitě. Pokud přesto chcete do výsledného dokumentu zasahovat (oprava překlepů, rozdělení stránek) můžete tak učinit buď ve vestavěném textovém editoru nebo výsledný odhad funkcí Otevřít externě… otevřít ve Vašem oblíbeném textovém editoru.

Výsledný odhad lze přímo vytisknout, uložit ve formátu RTF vhodného pro editaci v některém jiném textovém editoru nebo ve formátu PDF vhodného pro elektronické zaslání odhadu, např. e-mailem. Každý odhad má první dvě strany individualizované pro potřeby každé jednotlivé banky, aby korespondoval s její firemní identitou a obsahoval přehledným způsobem všechny bankou požadované informace.

Elektronické zasílání dat

email

V současné době většina bank požaduje zasílání odhadů elektronickou cestou. Vždy se jedná o elektronickou formu tištěného dokumentu, kterou v tomto případě zastupuje PDF soubor. Ten je pro tento účel obzvláště vhodný. PDF soubor bývá doplněn dalšími strukturovanými daty specifickými pro konkrétní banku, nejčastěji v XML formátu či jiném proprietárním formátu. Z důvodů bezpečnosti může být k těmto souborům připojen elektronický podpis prostřednictvím Vašeho digitálního certifikátu. Elektronická data se do bank zasílají různými způsoby, ať je to prostřednictvím e-mailové pošty, iPodatelny nebo jiných specializovaných serverů (REV, Datový sklad Moneta Money bank). Celý tento proces, jakkoliv vypadá na první pohled složitě, obsáhne program NEMExpress a pro uživatele se elektronické odeslání odhadu do banky zjednodušší na pár kliknutí myší.

Pro zasílání elektronických odhadů emailem umí program přímo spolupracovat s Vaším poštovním klientem (MS Outlook, Thundebird) nebo můžete využívat vestavěného emailového klienta přímo v programu.

Nástroje

Nástroje

Pro pohodlí uživatelů program obsahuje celou řadu podpůrných nástrojů a uživatelských databází zrychlující odhadcům jejich rutinní práci. Některé, jako např. zásobník textů a editor fotografií již byly zmíněny výše, ale tím výčet nekončí. V program naleznete např. stavební kalkulačku umožňující kromě běžných výpočtů vypočítat obestavený prostor stavebních konstrukcí včetně střech, lexikon měst a obcí České republiky, vnitřního klienta elektronické pošty, editor nabídek konstrukcí pro vybavení stavby a mnohé další. Každý textový editor s popisem samozřejmě také automaticky kontroluje pravopis.

Požadavky na počítač

Program NEMExpress nabízíme výhradně pro operační systémy Windows, a bude bez problémů běžet na počítačích s operačním systémem Windows 11, 10, 8 a 7.