Hodnota obydlí – Insolvence

Od 1.8.2019 platí nařízení vlády č. 189/2019 Sb. o způsobu určení hodnoty obydlí pro Insolvenční řízení.