Elektronické evidence znaleckých posudků konečně zprovozněna

Ministerstvo spravedlnosti zprovoznilo elektronickou evidenci znaleckých posudků, která nahrazuje znalecký deník podle předchozí právní úpravy.

Znalci již budou muset zapisovat znalecké posudky do evidence posudků!

Elektronická evidence je informační systém veřejné správy a je vedena způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Přechodné období

Do 30. 6. 2023 bude platit přechodné období, během kterého by ministerstvo nemělo postihovat zjištěná pochybení a nedostatky.
Znalecké posudky již zpracované (podané) v roce 2022, znalecké posudky zpracované (podané) v roce 2021, ani znalecké posudky zpracované (podané) v letech předcházejících se do této nové evidence (kromě těch) nezapisují.

Více informací lze zístat přímo na stránkách znalci.justice.cz.