Anketa

Připravujeme integrovat službu Povodňové mapy přímo do programu NEMExpress tak, aby se vyhodnocení rizika povodně provádělo stiskem jediného tlačítka. Program by si zjistil údaje o oceňované nemovitosti přímo z Identifikace nemovitosti, zavolal službu Intermapu a nastavil riziko povodňové zóny v nálezu odhadu a vložil protokol o vyhodnocení povodňové zóny s příslušnou mapou do příloh odhadu.

Služba povodňové mapy je placenou službou. V současnosti je jeden dotaz na povodňovou mapu na portálu ČAP zpoplatněn částkou 70,- Kč bez DPH. Výsledná cena, za kterou by mohla být služba dostupná z programu NEMExpress je do velké míry závislá na množství uživatelů a počtu stažených povodňových map. Proto by jsme rádi zjistili Váš potencionální zájem o tuto službu, abychom mohli optimálně nastavit parametry služby.

O službu Povodňových map