Změna podmínek portálu mapy.cz (vyřešeno)

Portál mapy.cz změnil podmínky přístupu k datům a bylo potřeba to v programech NEMExpress upravit.
Edit: 24. ledna 2023:
Načítání map ze stránek www.mapy.cz zprovozněno